Máy đóng gói màng co tự động FL-5545TBA – Máy hầm màng co SM-5030