Máy đóng gói màng co tự động FL-5545TBD và Máy hầm màng co SM-5030LX