Máy đóng gói co lốc tự động và Máy hầm màng co LB-600A + LC-1500